Bản đồ Việt Nam. Hướng dẫn sử dụng :
-Dùng chuột nắm thả và kéo bản đồ -Dùng nút lăn để phóng to và thu nhỏ bản đồ -Sử dụng hệ thống Search để tìm đường
-Nếu muốn chuyển tỉnh thành khác : Gõ vào Ô search ( Da Nang, Hai Phong, Ho Chi Minh ....) để đến tỉnh thành bạn cần