Sàn giao dịch tại
 Đăng nhập


Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

 
Du lịch Đà Nẵng tiết kiệm
 
 
 
 Thăm dò ý kiến

Sử dụng website này bạn thấy thế nào?

 Dễ dàng, đơn giản

 Cũng như website khác

 Khó sử dụng

 Tin tức nhà đất
 
Các loại mẫu hợp đồng và tờ khai về nhà đất
11-Tháng Mười Hai-2008 08:01
Các loại mẫu hợp đồng và tờ khai về nhà đất
Các hợp đồng thuê, cho thuê, mua, bán, ủy quyền, tờ khai nộp tiền thuế vv...

1, Biên bản phân chia thừa kế
2, Di chúc
3, Giấy chứng nhận lưu trữ di chúc
4, Giấy ủy quyền
5, Hợp đồng sửa đổi , bổ xung hợp đồng mua bán
6, Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán
7, Hợp đồng mua bán
8, Hợp đồng mua bán
9, Hợp đồng mượn tài sản
10, Hợp đồng sửa đổi , bổ xung hợp đồng tặng cho
11, Hợp đồng tặng cho
12, Hợp đồng thuê khoán
13, Hợp đồng trao đổi tài sản
14, Hợp đồng ủy quyền
15, Hợp đồng bảo lãnh
16, Hợp đồng cầm cố tài sản
17, Hợp đồng đặt cọc
18, Hợp đồng thuê đất
19, Hợp đồng thuê nhà
20, Hợp đồng thuê tài sản
21, Mẫu giấy chứng nhận
22, Mẫu tờ khai nộp tiền thuế mặt đất, mặt nước
23, Mẫu xin thuê lại đất
24, Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở
25, Mẫu tờ khai đăng ký thuê đất
26, Văn bản thỏa thuận tài sản chung, ts riêng vợ chồng
27, Văn bản thỏa thuận tài sản vợ chồng

Hợp đồng thuê nhà ở_mẫu khác_Tham khảo thêm
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng thuê đất_cá nhân
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng thuê lại đất_cá nhân
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng cho thuê đất_tổ chức Nhà nước
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng cho thuê nhà ở _dành cho cá nhân, hộ gia đình
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng cho thuê nhà ở _dành cho người nước ngoài
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng thanh lý Hợp đồng thuê nhà_cá nhân
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng mua bán nhà ở_dành cho cá nhân, hộ gia đình
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng mua bán một phần ngôi nhà_dành cho cá nhân
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển QSDĐ
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng sửa chữa nhà ở_cá nhân
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng bảo lãnh giá trị QSDĐ_Tham khảo
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng bảo lãnh giá trị QSDĐ_cá nhân
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng trao đổi nhà ở_cá nhân
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng chuyển đổi QSDĐ_cá nhân
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ_cá nhân
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở_cá nhân
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở_cá nhân
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng thế chấp QSDĐ_cá nhân
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng thế chấp QSDĐ_tổ chức Nhà nước
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng tặng-cho nhà ở_cá nhân
 • Số hiệu: .

Tải về

Phiếu yêu cầu công chứng Hợp đồng
 • Số hiệu: .

Tải về

Tờ khai góp vốn bằng giá trị QSDĐ
 • Số hiệu: .

Tải về

Di chúc
 • Số hiệu: .

Tải về

Giấy thỏa thuận phân chia di sản
 • Số hiệu: .

Tải về

Tờ hủy bỏ di chúc
 • Số hiệu: .

Tải về

Giấy từ chối nhận di sản
 • Số hiệu: .

Tải về

Giấy thỏa thuận bồithường đất để lập hồ sơ sử dụng đất
 • Số hiệu: .

Tải về

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất - giành cho tổ chức trong nước
 • Số hiệu: .

Tải về

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất - giành cho hộ gia đình, cá nhân
 • Số hiệu: .

Tải về

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc sở hữu tư nhân
 • Số hiệu: .

Tải về
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý hoặc thuộc các hình thức sở hữu khác
 • Số hiệu: .

Tải về

Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng
 • Số hiệu: .

Tải về

Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
 • Số hiệu: .

Tải về

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng
 • Số hiệu: .

Tải về

Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung của đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng
 • Số hiệu: .

Tải về

Đơn đề nghị cấp phó bản Giấy phép xây dựng
 • Số hiệu: .

Tải về

Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng
 • Số hiệu: .

Tải về

Cấp giấy phép xây dựng
 • Số hiệu: .

Tải về

Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở
 • Số hiệu: .

Tải về

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở
 • Số hiệu: .

Tải về

Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai
 • Số hiệu: .

Tải về
Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm
 • Số hiệu: .

Tải về

Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành
 • Số hiệu: .

Tải về

Bản tường trình đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở
 • Số hiệu: .

Tải về

Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
 • Số hiệu: .

Tải về

Hợp đồng cho tặng
 • Số hiệu: .

Tải về

Mẫu đơn xin giao đất
 • Số hiệu: .

Tải về

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở
 • Số hiệu: .

Tải về

Mẫu trích lục bản đồ dịa chính khu đất thuê
 • Số hiệu: .

Tải về

Mẫu tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước
 • Số hiệu: .

Tải về

Mẫu tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất
 • Số hiệu: .

Tải về

Mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
 • Số hiệu: .

Tải về
Mẫu tờ khai đăng ký thuê đất
 • Số hiệu: .

Tải về

Mẫu hợp đồng thuê đất
 • Số hiệu: .

Tải về

Mẫu hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất
 • Số hiệu: .

Tải về

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở
 • Số hiệu: .

Tải về

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
 • Số hiệu: .

Tải về

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Số hiệu: .

Tải về

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở
 • Số hiệu: .

Tải về

Mẫu hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất
 • Số hiệu: .

Tải về

Mẫu giấy chứng nhận thuê lại đất
 • Số hiệu: .

Tải về

Mẫu đơn xin thuê lại đất
 • Số hiệu: .

Tải về

Mẫu đơn xin thuê lại đất
 • Số hiệu: .

Tải về
Mẫu đơn xin mua nhà thuộc sở hữu nhà nước
 • Số hiệu: .

Tải về

Mẫu đơn xin giao đất để làm nhà ở
 • Số hiệu: .

Tải về

Mẫu đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, nhà ở chung cư
 • Số hiệu:

Tải về

Mẫu đơn cấp phép xây dựng
 • Số hiệu:

Tải về

Mẫu cấp giấy phép xây dựng
 • Số hiệu: .

Tải về

Bản tính giá bán nhà ở thuôc sở hữu nhà nước
 • Số hiệu:

Tải về

Mẫu biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở
 • Số hiệu:

Tải về

Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thuê đất
 • Số hiệu:

Tải về

Mẫu biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai
 • Số hiệu:

Tải về

Tìm kiếm thông tin nhà đất

Quảng cáo dự án