Nhà phố Bùi Đình Túy

06-02-2024, 13:43 (GMT+7) 235

Chung cư: Nhà phố Bùi Đình Túy

Địa chỉ: Đường 1 - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Diện tích:
Quy mô dự án:
Dự kiến khởi công:
Dự kiến hoàn thành:
Tiêu chuẩn bàn giao:
Ngân hàng đồng hành: