Nhà phố Quang Trung Gò Vấp

06-02-2024, 13:48 (GMT+7) 207

Nhà phố: Nhà phố Quang Trung Gò Vấp

Địa chỉ: Đường 1 - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Diện tích:
Quy mô dự án:
Dự kiến khởi công:
Dự kiến hoàn thành:
Tiêu chuẩn bàn giao:
Ngân hàng đồng hành: